System CEREC inLab 3D
Stomatologia estetyczna
Stomatologia zachowawcza
Endodoncja
Implantoprotetyka
Chirurgia
Diagnostyka rentgenowska
Promocje
Zakres standardowo wykonywanych zabiegów chirurgii stomatologicznej jamy ustnej obejmuje:

  • usuwanie zębów
  • usuwanie zębów mądrości i odsłanianie zębów zatrzymanych
  • zabiegi resekcji korzeni zębów
  • zabiegi podnoszenia dna zatoki szczękowej do implantacji
  • zabiegi sterowanej regeneracji kości z wykorzystaniem technik inżynierii tkankowej
  • zabiegi zaawansowanej periodontologii, zabiegi korekcyjne dziąseł i plastyka błon śluzowych.

Zabiegi wspomagające leczenie endodontyczne

Można tu wyróżnić resekcje wierzchołków korzeni, radektomie i hemisekcje. Zabiegi te wykonuje się w przypadku, kiedy nie można prawidłowo przeleczyć endodontycznie kanału korzeniowego zęba. Może się tak zdarzyć z różnych powodów, m.in. problem pojawia się w zębach, które były już leczone kanałowo, jednak nieprawidłowo, a są one filarem stałego uzupełnienia protetycznego, np. mostu. Zawsze podejmujemy próbę wyleczenia zachowawczego, kiedy jednak okazuje się to niemożliwe, pozostaje chirurgia, która pozwala zachować ząb w jamie ustnej. Są też sytuacje, w których na rtg stwierdzamy bardzo dużą torbiel lub zniszczenie próchnicą jednego z korzeni zęba. Wymagają one zazwyczaj skojarzonego leczenia i endodontycznego i chirurgicznego.

Chirurgia przyzębia

Jest to szereg różnorodnych zabiegów wspomagających leczenie schorzeń przyzębia, potocznie "parodontozy". Podstawowym zabiegiem jest otwarty kiretaż. W czasie zabiegu po odsunięciu dziąseł lekarz dokładnie pod mikroskopem oczyszcza kość i wewnętrzną powierzchnię śluzówki dziąsła z ziarniny zapalnej, która niszczy struktury przyzębia, usuwa też kamień poddziąsłowy zawierający liczne bakterie i ich toksyny oraz powierzchniową warstwę cementu korzeniowego, który też jest chorobowo zmieniony. Zabieg ten zwykle usuwa stan zapalny na wiele lat, prowadzi do spłycenia patologicznych kieszonek i poprawy stanu przyzębia, zwykle jednak zęby "wydłużają" się, odsłaniają korzenie. Nie zawsze też zmniejsza się ruchomość zębów. Dlatego też oprócz kiretażu otwartego warto rozważyć zastosowanie materiałów wspomagających odbudowę utraconej kości a niekiedy pobudzających odnowę wszystkich składników przyzębia. Do materiałów takich należy preparat Bio-Oss w postaci specjalnie przygotowanej do zaopatrzenia kieszonek kostnych, wraz z resorbowalną membraną, która sprzyja ochronie przed "osuwaniem" się dziąsła oraz Emdogain - żel zawierający białka matrycy szkliwa, pobudzający odbudowę przyzębia. Badania ostatnich lat wykazują, że najlepsze efekty osiąga się w przypadku jednoczesnego zastosowania Bio-Oss i Emdogain.

Chirurgia przedimplantacyjna

Są to zabiegi poprawiające ilość kości w miejscu planowanego wszczepienia implantu. Niestety zaopatrzenie zębodołu po ekstrakcji biomateriałem lub implantem natychmiastowym to osiągnięcie dopiero ostatnich lat, wciąż jeszcze mało znane wśród pacjentów w naszym kraju, stąd często zdarzają się sytuacje, kiedy w miejscu usuniętego kiedyś zęba nie ma warunków do umieszczenia implantu. Jest tam zbyt mało kości, w której moglibyśmy go zakotwiczyć. Można wówczas wziąć pod uwagę jedynie zabiegi odbudowujące kość, m.in.:

  • augmentacja wyrostka zębodołowego
  • dystrakcja wyrostka zębodołowego
  • podniesienie dna zatoki szczękowej

Są to zabiegi, w których przy użyciu najczęściej specjalnych biomateriałów i/lub urządzeń zwiększa się ilość kości w miejscu planowanej implantacji. Do tego typu zabiegów służy specjalna końcówka ultradźwiękowa pozwalająca na bardzo wysoką precyzję i wykonanie zabiegu bez powikłań, a także skrócenie okresu gojenia. Sam zabieg implantologiczny można wykonać po około 6-8 miesiącach.

Wszystkie, nawet poważniejsze zabiegi przeprowadzamy w znieczuleniu miejscowym wykonywanym przy pomocy specjalistycznego urządzenia sterującego elektronicznie dawką anestetyku. Nowoczesna precyzyjna diagnostyka wpływa znacząco na skrócenie czasu zabiegu. Kilkaset wykonanych zabiegów chirurgicznych daje doświadczenie pozwalające rozwiązać nawet najbardziej złożony problem.


DentalNovum, 16-400 Suwałki, ul. Minkiewicza 14, tel. 087 567 28 54, Copyright © 2006 Prodent. Wszelkie prawa zastrzeżone.