Firma PRODENT Krzysztof Pomichter realizuje projekt nr WND RPPD.01.04.01-20-042/09 pod tytułem:

"Rozwój gabinetu stomatologicznego poprzez zakup nowoczesnych technologii."

Oś priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.4.1 MikroprzedsiębiorstwaCelem projektu jest dywersyfikacja usług poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii do zabiegów stomatologicznych.

W ramach projektu zakupiono System CEREC inLab 3D. Jest to  rewolucyjny zestaw urządzeń umożliwiający lekarzowi wykonanie uzupełnień protetycznych w gabinecie stomatologicznym bez pośrednictwa pracowni protetycznej w ciągu jednej wizyty.

Istniejącą pracownię radiologiczną wyposażono w zestaw cyfrowej tomografii komputerowej ProMax 3D o dużym polu obrazowania.

Dzięki nowym urządzeniom wprowadziliśmy najnowocześniejsze na świecie procedury zabiegowe. Nowoczesne technologie zapewniają poprawę jakości i trwałości uzupełnień, oszczędność czasu oraz jeszcze większą przewidywalność sukcesu leczenia. Wykonywane zabiegi uległy uproszczeniu, a redukcja dotychczasowych kosztów pozwoliła na znaczące obniżenie cen leczenia Pacjenta.
DentalNovum, 16-400 Suwałki, ul. Minkiewicza 14, tel. 087 567 28 54, Copyright © 2006 Prodent. Wszelkie prawa zastrzeżone.