Partnerzy

DentalNovum jest członkiem:

Polskie
Stowarzysztenie
Stomatologii
Mikroskopowej

Polskie
Towarzystwo
Endodontyczne

Europejskie
Stowarzyszenie
Endodontyczne European Society
of Endodontology

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej European Society
of Endodontology

Europejskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej
European Association of Dental Implantology

Europejska Federacja Stowarzyszeń Mikroskopowiczów
European Federation of Microdentistry Associations

DentalNovum jest certyfikowanym partnerem:

Nobelbiocare
Polska

Dentsply
Friadent

Geistlich
Biomaterials
Alpha Bio

Referencje

Prodent, 16-400 Suwaki, ul. Minkiewicza 14, tel. 087 567 28 54, Copyright © 2006 Prodent. Wszelkie prawa zastrzeżone.